Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Ontvangsten COVA - € 111.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Ontvangsten SDE+ - € 494.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Ontvangsten Interne begrotingsreserve duurzame energie - € 77.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Ontvangsten Aardgasbaten - € 5.700.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Ontvangsten Ontvangsten zoutwinning - € 1.761
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Ontvangsten Diverse ontvangsten - € 2.650