Natuur en Regio

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Natuur en Regio Ontvangsten Landinrichtingsrente - € 42.161
Natuur en Regio Ontvangsten Jachtakten - € 1.031
Natuur en Regio Ontvangsten Verkoop gronden - € 50.000
Natuur en Regio Ontvangsten Overige - € 7.765