Toekomstfonds

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Toekomstfonds Ontvangsten - - € 0
Toekomstfonds Ontvangsten Fund of Funds (DVI I/Business Angels) - € 0
Toekomstfonds Ontvangsten Innovatiekredieten - € 25.388
Toekomstfonds Ontvangsten Seed - € 6.700