Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 10.903
2 Curatieve zorg € 3.254.956
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 1.851.420
4 Zorgbreed beleid € 4.858
5 Jeugd € 82.508
6 Sport en bewegen € 740
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 901
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 0
9 Algemeen € 0
10 Apparaatsuitgaven € 5.357
11 Nominaal en onvoorzien € 5.000