Investeren in waterveiligheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ontvangsten waterschappen HWBP-2 - - - € 159.058
Overige ontvangsten HWBP-2 - - - € 0
Ontvangsten waterschappen nHWBP - - - € 22.443
Overige ontvangsten nHWBP - - - € 0
Overige aanleg ontvangsten - - - € 5.304