Experimenteren cf. art. III Deltawet

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ontvangsten Experimenteerartikel - - - € 0