Network related costs and other expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Overige ontvangsten - - - € 0
Saldo afgesloten rekeningen - - - € 0