Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Overige ontvangsten - - - € 0
Saldo afgesloten rekeningen - - - € 0