Bijdragen t.l.v. begrotingen Hoofdstuk XII

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ten laste van begroting IenM - - - € 717.851