Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Ontvangsten BMKB - € 33.000
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Ontvangsten Begrotingsreserve BMKB - € 0
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Ontvangsten Groeifaciliteit - € 8.000
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Ontvangsten Garantie Ondernemersfinanciering (GO) - € 13.000
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Ontvangsten Begrotingsreserve GO - € 0
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Ontvangsten Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering - € 4.000
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Ontvangsten Luchtvaartkredietregeling - € 8.447
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Ontvangsten Rijksoctrooiwet - € 37.681
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Ontvangsten Eurostars - € 4.238
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Ontvangsten Joint Strike Fighter - € 2.500
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen Ontvangsten Diverse ontvangsten - € 3.466