Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Ontvangsten COVA - € 111.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Ontvangsten Opbrengst heffing ODE (SDE+) - € 678.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Ontvangsten Onttrekking begrotingsreserve duurzame energie - € 77.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Ontvangsten Aardgasbaten - € 2.550.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Ontvangsten Ontvangsten zoutwinning - € 2.511
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Ontvangsten Diverse ontvangsten - € 8.150