Nominaal en onvoorzien

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven kerndepartement en diensten Ontvangsten Ontvangsten - € 35.826