Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Ontvangsten Mestbeleid - € 7.209
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Ontvangsten Diergezondheid en dierenwelzijn - € 500
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Ontvangsten Voedselveiligheid en kwaliteit - € 0
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Ontvangsten Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid - € 15.926
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Ontvangsten Visserij - € 6.993
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Ontvangsten Agrarisch ondernemerschap - € 245
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Ontvangsten Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie - € 12.062
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Ontvangsten Garanties (provisies Borgstellingsfaciliteit) - € 1.800
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Ontvangsten Agentschappen - € 0
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Ontvangsten Begrotingsreserves - € 12.663