Natuur en biodiversiteit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Natuur en biodiversiteit Ontvangsten Landinrichtingsrente - € 40.161
Natuur en biodiversiteit Ontvangsten Verkoop gronden - € 25.000
Natuur en biodiversiteit Ontvangsten Overige - € 4.121