Versterkte kaders voor ontwikkeling

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen - - - € 45.906
Ontvangsten OS - - - € 31.176
Koersverschillen OS - - - € 0
Diverse ontvangsten non-ODA - - - € 0