Infrastructuurfonds

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
12 Hoofdwegennet € 90.402
13 Spoorwegen € 314.250
14 Regionaal, lokale infrastructuur € 0
15 Hoofdvaarwegennet € 131.197
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer € 30.436
18 Overige uitgaven en ontvangsten € 0
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk € 5.676.892