Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 24.000
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 2.572
3 Arbeidsongeschiktheid € 0
4 Jonggehandicapten € 0
5 Werkloosheid € 369.891
6 Ziekte en zwangerschap € 0
7 Kinderopvang € 1.548.224
8 Oudedagsvoorziening € 0
9 Nabestaanden € 0
10 Tegemoetkoming ouders € 272.478
11 Uitvoeringskosten € 0
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 1.200
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 36.655
97 Aflopende regelingen € 0
98 Algemeen € 412