Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening ONTVANGSTEN RESTITUTIES - € 0
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGSTEN - € 2.572