Werkloosheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Werkloosheid Ontvangsten UFO - € 358.150
Nominaal Ontvangsten UFO nominaal - € 11.741
Werkloosheid ONTVANGSTEN RESTITUTIES - € 0