Apparaatsuitgaven kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven kerndepartement Ontvangsten ONTVANGSTEN APPARAAT - € 0
Apparaatsuitgaven kerndepartement Ontvangsten ONTVANGSTEN APPARAAT - € 0
Apparaatsuitgaven kerndepartement Ontvangsten ONTVANGSTEN APPARAAT - € 36.655