Nabestaanden

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Nabestaanden Ontvangsten RESTITUTIES - € 0