Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 8.403
2 Curatieve zorg € 3.309.453
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 1.882.541
4 Zorgbreed beleid € 68.860
5 Jeugd € 4.508
6 Sport en bewegen € 740
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 901
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 0
9 Algemeen € 0
10 Apparaatsuitgaven € 11.679
11 Nominaal en onvoorzien € 0