Infrastructuurfonds

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
12 Hoofdwegennet € 73.126
13 Spoorwegen € 195.388
14 Regionaal, lokale infrastructuur € 0
15 Hoofdvaarwegennet € 105.584
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer € 72.020
18 Overige uitgaven en ontvangsten € 0
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk € 6.921.916
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte € 0