Municipal Fund

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Terugontvangsten Waarderingskamer - - - € 0
Ontvangsten ex art. 4 Fvw - - - € 30.147.959