Gemeentefonds

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Terugontvangsten Waarderingskamer - - - € 0
Ontvangsten ex art. 4 Fvw - - - € 30.147.959