Justitie en Veiligheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
31 Nationale Politie € 500
32 Rechtspleging en rechtsbijstand € 181.992
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding € 1.200.408
34 Sanctietoepassing € 97.740
36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid € 2.000
37 Vreemdelingen € 96.800
91 Apparaat kerndepartement € 21.124