Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 8.661
3 Voortgezet onderwijs € 7.391
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 3.000
6 Hoger beroepsonderwijs € 1.213
7 Wetenschappelijk onderwijs € 16
8 Internationaal beleid € 99
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 9.000
11 Studiefinanciering € 893.224
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 3.657
13 Lesgelden € 238.734
14 Cultuur € 494
15 Media € 163.000
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 101
25 Emancipatie € 0
91 Nominaal en onvoorzien € 0
95 Apparaatsuitgaven € 567