Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering ONTVANGSTEN COVA - € 111.000
Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering ONTVANGSTEN Opbrengst heffing ODE (SDE+) - € 1.730.000
Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering ONTVANGSTEN ETS-ontvangsten - € 300.000
Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering ONTVANGSTEN Onttrekking begrotingsreserve duurzame energie - € 78.000
Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering ONTVANGSTEN Aardgasbaten - € 0
Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering ONTVANGSTEN Ontvangsten zoutwinning - € 2.511
Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering ONTVANGSTEN Diverse ontvangsten - € 10.700