Algemeen Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Nog onvderdeeld Nog onvderdeeld Nog te verdelen - € 0