Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een veilig Groningen met perspectief Ontvangsten Schadevergoedingen - € 57.500
Een veilig Groningen met perspectief Ontvangsten Uitvoeringskosten Schade - € 41.991
Een veilig Groningen met perspectief Ontvangsten Aardgasbaten - € 1.650.000
Een veilig Groningen met perspectief Ontvangsten Diverse ontvangsten - € 0