Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens € 39.950
12 Natuur en biodiversiteit € 45.861
50 Apparaat € 2.786