Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 24.000
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 2.572
4 Jonggehandicapten € 0
5 Werkloosheid € 310.293
7 Kinderopvang € 1.580.594
10 Tegemoetkoming ouders € 223.329
11 Uitvoeringskosten € 0
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 1.000
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 39.067
98 Algemeen € 387