Integratie en maatschappelijke samenhang

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Integratie en maatschappelijke samenhang ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGSTEN - € 0
Integratie en maatschappelijke samenhang ONTVANGSTEN LENINGEN - € 1.000