Werkloosheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Werkloosheid ONTVANGSTEN RESTITUTIES - € 0
Werkloosheid PREMIEGEFINANCIERDE ONTVANGSTEN UFO - € 298.984
Werkloosheid PREMIEGEFINANCIERDE ONTVANGSTEN UFO nominaal - € 11.309