Apparaatsuitgaven kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven kerndepartement ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN APPARAAT - € 39.067