Infrastructuurfonds

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
12 Hoofdwegennet € 592.926
13 Spoorwegen € 240.852
14 Regionaal, lokale infrastructuur € 844
15 Hoofdvaarwegennet € 213.179
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer € 32.932
18 Overige uitgaven en ontvangsten € 0
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk € 4.821.159