Municipal Fund

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Revenue Revenue Terugontvangsten Waarderingskamer - € 107
Revenue Revenue Ontvangsten ex art. 4 Fvw - € 27.267.077