Veiligheid en Justitie

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
31 Nationale Politie € 431
32 Rechtspleging en rechtsbijstand € 201.948
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding € 933.123
34 Sanctietoepassing € 73.862
35 Jeugd € 16.998
36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid € 2.589
37 Vreemdelingen € 70.537
91 Apparaat kerndepartement € 77.180
93 Geheim € 413