Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 17.530
3 Voortgezet onderwijs € 8.795
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 10.875
6 Hoger beroepsonderwijs € 1.288
7 Wetenschappelijk onderwijs € 592
8 Internationaal beleid € 113
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 7.596
11 Studiefinanciering € 764.975
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 3.444
13 Lesgelden € 259.160
14 Cultuur € 32.322
15 Media € 191.501
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 441
25 Emancipatie € 58
91 Nominaal en onvoorzien € 0
95 Apparaatsuitgaven € 2.973