Infrastructuur en Milieu

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 24.357
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 6.371
14 Wegen en verkeersveiligheid € 2.504
16 Spoor € 152
17 Luchtvaart € 31.354
19 Klimaat € 188.286
20 Lucht en geluid € 169
21 Duurzaamheid € 6
22 Externe veiligheid en risico's € 11.607
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie € 0
97 Algemeen departement € 3.646
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 37.258