Gemeentefonds

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Gemeentefonds Ontvangsten Terugontvangsten Waarderingskamer 89 € 0
Gemeentefonds Ontvangsten Ontvangsten ex art. 4 Fvw 18500702 € 28.124.902