Public-private financing

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Public-private financing Equity withdrawals Opbrengst verkoop vermogenstitels - € 3.264.213
Public-private financing Equity withdrawals Dividend en afdrachten staatsdeelnemingen - € 1.915.857
Public-private financing Equity withdrawals Afdrachten Staatsloterij - € 177.819
Public-private financing Equity withdrawals Winstuitkering DNB - € 173.692
Public-private financing Equity withdrawals Opbrengst onttrekking vermogenstitels - € 0
Public-private financing Equity withdrawals Rijksbijdrage Landwinning Havenbedrijf Rotterdam - € 0
Public-private financing Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NLFI - € 20.902
Public-private financing Loans Overgenomen schuld Propertize - € 2.355.822
Public-private financing Loans Verwachte portefeuille ontvangsten IABF - € 0
Public-private financing Loans Garantie Fee IABF - € 0
Public-private financing Loans Additionele fee IABF - € 0
Public-private financing Loans Additionele garantie fee IABF - € 0
Public-private financing Loans Verhandelbaarheidsfee - € 0
Public-private financing Loans Incidentele ontvangst IABF - € 0
Public-private financing Loans Overbruggingskrediet SNS - € 0
Public-private financing Loans Rente SNS krediet - € 0
Public-private financing Loans Aflossing kapitaalverstrekkingen ING, Aegon en SNS Reaal - € 0
Public-private financing Loans Couponbetaling en/of boetebetaling kapitaalversterking ING, Aegon en SNS Reaal - € 0
Public-private financing Guarantee Garantie overig - € 915
Public-private financing Guarantee Premie-ontvangsten garantie TenneT - € 4.800
Public-private financing Guarantee Premie-inkomsten Counter Indemnity - € 0
Public-private financing Guarantee Garantie fee Propertize - € 7.800
Public-private financing Contract Terug te vorderen uitvoeringskosten staatsdeelnemingen - € 175