Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Consulaire dienstverlening aan Nederlanders Consulaire dienstverlening aan Nederlanders Consulaire dienstverlening aan Nederlanders 14928 € 19.790
Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen 25087 € 32.034
Doorberekening Defensie diversen Doorberekening Defensie diversen Doorberekening Defensie diversen 774 € 794