Veiligheid en Justitie

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
31 Nationale Politie € 17.848
32 Rechtspleging en rechtsbijstand € 197.941
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding € 1.383.500
34 Sanctietoepassing € 98.642
36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid € 1.473
37 Vreemdelingen € 485.135
91 Apparaat kerndepartement € 190.785
93 Geheim € 88