Rechtspleging en rechtsbijstand

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Rechtspleging en rechtsbijstand Rechtspleging en rechtsbijstand waarvan griffie - € 194.248
Rechtspleging en rechtsbijstand Rechtspleging en rechtsbijstand overig - € 3.693