Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 32.607
3 Voortgezet onderwijs € 7.936
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 3.338
6 Hoger beroepsonderwijs € 1.903
7 Wetenschappelijk onderwijs € 2.253
8 Internationaal beleid € 1
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 12.319
11 Studiefinanciering € 795.034
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 2.630
13 Lesgelden € 248.477
14 Cultuur € 2.421
15 Media € 206.979
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 722
25 Emancipatie € 284
91 Nominaal en onvoorzien € 0
95 Apparaatsuitgaven € 1.467