Studiefinanciering

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Studiefinanciering Ontvangsten Ontvangen rente en relevante hoofdsom Ontvangen rente en relevante hoofdsom ( R) € 128.017
Studiefinanciering Ontvangsten Kortlopende vorderingen Kortlopende vorderingen ( R) € 83.054
Studiefinanciering Ontvangsten Terugontvangen hoofdsom Terugontvangen hoofdsom (NR) € 583.963