Een excellent ondernemingsklimaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een excellent ondernemingsklimaat ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN BMKB € 35.572
Een excellent ondernemingsklimaat ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Onttrekking begrotingsreserve BMKB € 0
Een excellent ondernemingsklimaat ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Groeifaciliteit € 4.376
Een excellent ondernemingsklimaat ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Onttrekking begrotingsreserve Groeifaciliteit € 831
Een excellent ondernemingsklimaat ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) € 9.653
Een excellent ondernemingsklimaat ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Onttrekking begrotingsreserve GO € 0
Een excellent ondernemingsklimaat ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Borgstelling Scheepsnieuwbouw € 127
Een excellent ondernemingsklimaat ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Joint Strike Fighter € 1.476
Een excellent ondernemingsklimaat ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Diverse ontvangsten € 4.208