Financing national debt

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Financing national debt Financing national debt Programma-ontvangsten - € 0
Financing national debt Financing national debt Rentebaten vaste schuld - € 6
Financing national debt Financing national debt Rentebaten vlottende schuld - € 237.467
Financing national debt Financing national debt Rente derivaten lang - € 1.210.042
Financing national debt Financing national debt Ontvangsten voortijdige beëindiging - € 1.547.152
Financing national debt Financing national debt Uitgifte vaste schuld - € 32.534.254
Financing national debt Financing national debt Mutatie vlottende schuld - € 0
Financing national debt Financing national debt Miscellaneous - € 0