Kasbeheer

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kasbeheer Kasbeheer Rentebaten - € 141.476
Kasbeheer Kasbeheer Ontvangsten bij voortijdige beëindiging - € 4.363
Kasbeheer Kasbeheer Ontvangen aflossingen - € 1.885.570
Kasbeheer Kasbeheer Agentschappen - € 46.532
Kasbeheer Kasbeheer RWT's en derden - € 805.303
Kasbeheer Kasbeheer Sociale fondsen - € 2.766.431
Kasbeheer Kasbeheer Decentrale Overheden - € 412.569